Kentsel Dönüşüm Dünyası

Tarih: 03.04.2023

24 Yıldır Konuşuyoruz Artık Çözüme Odaklanmalıyız

Süleyman Demrel Ünverstes Jeofzk Mühendslğ Ssmoloj Ana Blm Dalı Başkanı Prof. Dr. Şakr Şahn, yüzyılın felaket olarak yorumlanan Kahramanmaraş depremlerne lşkn yaptığı değerlendrmede; “Türkye olarak doğal afetlerle mücadelede yen br faza geçmemz gerekr. 1999 Gölcük depremnden bu yana 24 yıldır konuştuğumuz konuları tekrar etmemelyz ve çözüme odaklanmalıyız” ded.

Kahramanmaraş merkezl depremlern ardından şu ana kadar 32 bne yakın vatandaşımız hayatını kaybett.

Depremlern ardından gözler tıpkı 1999 Gölcük depremnn ardından olduğu gb ‘Türkye depreme hazır mı?’ ‘Neler yapılmalı?’ ‘Nerede hata yapıyoruz?’ gb sorulara çevrld.

ORGANİZASYON ŞEMASI ŞART

Süleyman Demrel Ünverstes Jeofzk Mühendslğ Ssmoloj Ana Blm Dalı Başkanı Prof. Dr. Şakr Şahn, Haber Sulh Gazetes’ne yaptığı değerlendrmelerde, “6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezl 7.7 (Mw) ve 7.6 (Mw) depremlernn ardından medyada ve lgl yerlerde uzmanlar le yetkller değerlendrmelerne devam edyor. Kurumlar ve kşler y nyetle çalışıyor. Her deprem sonunda aynı değerlendrme ve çabaları görüyoruz. Fakat bunların heps durum değerlendrmes olduğu görülüyor. Burada söylenenlern uygulamaya geçeblmes çn br kurumsal anlamda organzasyon şeması oluşturmamız gerekyor” ded.

ÇOK CİDDİ BİLGİ BİRİKİMİMİZ VAR

Deprem sonrasında konuşulan konuların br organzasyon şeması şeklnde hayata geçrlmes gerektğnn altını çzen Prof. Dr. Şakr Şahn, “Bu organzasyonun merkez yönetmn gerçekleştrmes gerekyor. Brncs yasa ve yönetmelklerde belrtlen lgl mesleklere göre (Jeofzk, Jeoloj, İnşaat, Elektrk, Makna mühendslkler, Mmarlık, Jeomorfoloj, Meteoroloj, Sosyoloj, Sağlık, Afet Acl gb, mevzuata göre tamamlanır) alt komsyonlar oluşturulmalıdır. Bu komsyonlar mevcut durum ve çözüm önerlern çeren raporları hazırlamalıdırlar. 1999 Gölcük depremnden bu yana çok cdd blg ve ver brkmmz oldu. Bunların değerlendrlmes gerekmektedr. İkncs bu hazırlanan raporlar yne bu mesleklerden uzman kşlern oluşturduğu üst komsyonda toplanmalıdır. Bu komsyonda alt komsyonlardan gelen raporlar değerlendrlerek ortak rapor oluşturmalı ve buna göre eylem planı hazırlamalıdır. Bu eylem planı Cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulan yne uzman kşlerden oluşacak br kurul tarafından uygulamasının sağlanması gerekr. Bu stratejk eylem planının uygulayacağı kurum(lar) Türkye’de yasayla düzenlenştr. Aslında 2012-2023 yılları arası çn Deprem stratejk eylem planı yayınlandı. Fakat sonuç ortada. Neden, çünkü bunu km denetleyecek? Bu depremlerde koordnasyonda sorun çıktı. Burada kurul uygulamayı takp edecektr ve yetkl kurumun bunu düzeltmes çn önerde bulunacaktır” fadelern kullandı.

PLANLA-UYGULA-KONTROL ET-ÖNLEM AL

Evres gerçekleşecek, uygulamayı tatbkatlar ve yerel “uygulamalar” le aynı zamanda oluşan depremlerde yapılacaktır. Uygulamalar “kontrol” edlmeldr. Oluşan aksaklıklar dördüncü aşama olan “önlemler” kısmında düzeltlmeldr. Bu br döngüdür ve sürekllğ esastır. Tüm bunlardan elde edlen sonuçlar SWOT yöntemyle analz edlmel uygulanan eylem planının güçlü yanları, zayıf tarafları, fırsatlar ve tehlkeler ortaya konulacaktır. Bu sonuçlara göre durum analz (PEST) yapılarak sstemn sürekl yleştrlmes gerekmektedr. Bu süreç zarfında kurumsal yapının da güçlendrlmes sağlanacaktır” görüşünü savundu.

24 YILDIR KONUŞUYORUZ...

Prof. Dr. Şahn, “Türkye olarak doğal afetlerle mücadelede yen br faza geçmemz gerekr. 1999 Gölcük depremnden bu yana 24 yıldır konuştuğumuz konuları tekrar etmemelyz ve çözüme odaklanmalıyız” değerlendrmesnde bulundu.