Kentsel Dönüşüm Dünyası

İnşaat Firmalarından Teklif Al

1 Kentsel Dönüşüm Dünyası.com üzerinden aşağıdaki başvuru formunu doldurunuz ve gönderiniz.Danışmanlarımız en kısa sürede sizlerle iletişime geçeceklerdir.

2 Kentsel Dönüşüm Dünyası.com danışmanlarınca yapılacak olan ön çalışma neticesinde bina yönetimine önerilecek uygulama yöntemi ( kat karşılığı , taahhüt , karma ) hakkında geri bildirim yapılacaktır.

3 Kentsel Dönüşüm Dünyası.com adına bina yönetimince yetkilendirme onayı (örnek form ekli dosyada yer almaktadır) verilir.

4 Bina yönetimince Kentsel Dönüşüm Dünyası.com ‘a verilecek olan görevlendirme yetkisinin ardından en az 2 inşaat firmasından bina yönetimince belirlenen uygulama yöntemine uygun teklif temin edilerek (yazılı proje teklifi , teknik şartname varda diğer detay bilgiler) yönetime sunulur.

5 Kentsel Dönüşüm Dünyası.com tarafından alınan ve yönetime sunulan projeler bina yönetimince değerlendirilir ve verilen karar çerçevesinde firmalarla ön görüşmelere başlanır.

6 Kentsel Dönüşüm Dünyası.com tarafından yönlendirilen ve Bina yönetimince uygun görülen inşaat firması ile noter’den yetkilendirme yapılarak , belirlenen uygulama yöntemine uygun teknik inşaat şartnamesi ve nihai sözleşmeler imzalanarak süreç sonlandırılır.Ardından inşaat aşamasına geçilir.

Yukarıdaki projelendirme takvimi standart uygulama süreçlerini içermektedir.

Yukarıda bahsedilen tüm bu süreçler içerisinde bina yönetiminden hiçbir açıklama altında ücret talep edilmez.

Firmaların teklif vermek istemedikleri projelerin söz konusu olması durumunda Kentsel Dönüşüm .com bina yönetimini yazılı olarak bilgilendirerek süreci sonlandırır.