Kentsel Dönüşüm Dünyası

İnşaat ve Teslim Aşaması Kat İrtifak Tapuları, İskan Alınması, Sözleşme Şartlarına Uygun Teslimat
2/3 Çoğunlukla Karar Alınır Arsa Payı Üzerinden, Riskli Yapı Tespit Raporu Alınır, Talepler ve Uygunluğu Belirlenir
Uygulama Yöntemi Belirlenir Kat Karşılığı, Taahhüt, Karma
Yüklenici Belirlenir Teklifler Alınır, Sözleşme, İnşaat Yapım Şartları