Kentsel Dönüşüm Dünyası

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Ağustos 2018 tarihinde saat 16:00'da Beştepe'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na dair 100 Günlük İcraat Planını açıkladı. İşte detaylar;

Kanal İstanbul Projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmalarının tamamlanması

5 Adet “Millet Bahçesi”nin Açılışının yapılması, 6 adet Millet Bahçesi’nin temelinin atılması ve 22 Adet Millet Bahçesi’nin proje çalışmalarına başlanması

Kentsel Dönüşüm uygulamaları kapsamında 17.000 adet konut ve işyerinin tamamlanması, 16.000 adedinin temelinin atılması ve 18.750 konut için dönüşüm projelerine başlanması

179 adet yapım işinin tamamlanması ve 73 adet yapım işinin ihalesine çıkılması ile yerel yönetimlerin altyapısının güçlendirilmesi

Kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması

20 ilde kamu kurumlarına tahsisli olup atıl durumda bulunan Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması

Ekonomiye kazandırılması amacıyla 13.000 kilometrekarelik tescil harici alanın belirlenmesi

Sıfır Atık Projesi uygulamalarının yaygınlaştırılarak 750 kamu kurumunda uygulamaya geçilmesi

40.000 konut, işyeri ve hizmet binasının tamamlanması

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerden ihtiyaç sahibi 526 aileye ₺60 Milyon faizsiz konut kredisi kullandırılması

Dar gelirli vatandaşlar için yapılan 15.523 konutun satışı ve planlanan 15.506 konutun ihalesinin tamamlanması

Emlak   Bankası’nın     tekrar    faaliyete geçmesine yönelik teknik ve idari yapılandırmanın başlatılması

Taşınmaz Değerleme Sisteminin kurulması

Vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarının çözümüne yönelik işlemlerin hızlandırılması

Ekonomiye kazandırılmak üzere belirlenecek Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devri işlemlerinin tamamlanması

Daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi kapsamında 6.000 km bisiklet ve yeşil yürüyüş yolu, 60 km çevre dostu sokak ve 60.000 m² gürültü bariyeri yapılması

Çiftçilerimiz tarafından kullanılan “tarım arazilerinin hak sahiplerine doğrudan ve uygun bedellerle kiralanması” işlemlerinin yapılması

Mülkiyetten kaynaklı hakları koruyucu, şeffaf bir imar rejimi altyapısı kurulması

5 yılda bitirilecek “5.000 adet Köy Konağı” yapılması için ihtiyaç analizinin tamamlanması

Toplamda 20 adet katı atık toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf tesisini kapsayan Katı Atık Programı’nın (KAP) başlatılması

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurulması

Arazi ihtiyacı olan iç ve dış yatırımların önünü açacak “Türkiye Mekânsal Strateji Planı” çalışmalarına başlanılması

Ülkemizin büyüme öngörüsü doğrultusunda “Yatırımlar İçin Arazi İhtiyacı Analizi” nin yapılması

Planlı sanayi yatırım alanları oluşturulması kapsamında 6 ilde Yeni Sanayi Dönüşüm Projesi’nin başlatılması

Güneydoğuda terör eylemlerinden zarar gören alanlarda alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanması

İmar Barışı ile ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı 13 milyon yapının kayıt altına alınması

"Bizim Şehir” projesi kapsamında Gaziantep, Bolu, Konya ve Kayseri illerinde yapılan pilot planlama ve mimari avan proje çalışmalarının tamamlanması

Frigya Vadilerinin “Anadolu Açık Hava Müzesine Dönüştürülmesi” ve “Çevre ve Medeniyet Projesi “nin başlatılması

Kaynak ve zaman tasarrufu için e-­‐Haciz uygulamasına geçilmesi

“Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti” Alanının Dünya Miras Listesine Alınması için çalışmaların tamamlanması

Çevre koruma faaliyetleri kapsamında plastik poşetlerin ücretlendirilmesi

Çevre mevzuatı kapsamında ithalat ve ihracat izinlerinin elektronik ortamda verilmesi

Hava kalitesi ölçüm istasyonları sayısının 300’den 330’a çıkarılması

Çevre Etiket Sistemi uygulamasına geçilmesi

Akıllı Şehir uygulamalarına yönelik eylem planının hazırlanması

Yapı ruhsatındaki imza sayısının 1' e düşürülmesi

Tapu ve kadastro yurtdışı teşkilatının kurulması

Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması